św. Kaliksta I, papieża i męczennika św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy Dzień Edukacji

Nauczyciel oddziałuje na wieczność; nigdy nie może powiedzieć, gdzie kończy się jego wpływ.
Henry Adams

Rz 1, 1-7 Ps 98 Łk 11, 29-32