Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i na
duchowy pożytek wiernego ludu Bożego w Woli Piskulinej

Działo się to w miejscowości Wola Piskulina w parafii Niepokalanego Serca NMP R.P. 2017 – we wtorek w Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia, gdy Najwyższym Pasterzem Kościoła był Franciszek: Metropolitą Abp Marek Jędraszewski: a biskupem tarnowskim Andrzej Jeż. Dziekanem dekanatu Łącko był ks. Wiesław Majca, proboszczem parafii Ks. Grzegorz Skorupa.
Ceremonii poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego przywiezionego przez ks. dr Józefa Klocha z Fatimy w roku jubileuszowym: 100 rocznicy objawień Fatimskich i 60 rocz. powstania parafii na wieczną rzeczy pamiątkę dokonał J.E. Ks. Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski, przy udziale zgromadzonych kapłanów oraz wiernych parafii Wola Piskulina a także gości.
Projekt kościoła na podstawie koncepcji p. inż. arch. Andrzeja Trybulskiego wykonał p. inż. arch. Paweł Dygoń, natomiast inspektorem nadzoru był p. inż. Piotr Szczodrowski, kierownikiem budowy p. arch. Tomasz Janeczek z małżonką Iwoną, a wykonawcą Józef Dziedzina z Woli Kosnowej.
Kościół powstał dzięki ofiarom mieszkańców parafii oraz ludzi o wielkim sercu otwartym na sprawy Boże. W budowie świątyni ma też swoją cegiełkę Pasterz Diecezji Ks. Biskup Andrzej Jeż.
Na wieczną rzeczy pamiątkę akt niniejszy podpisany własnoręcznie przez Ks. Biskupa, Ks. Dziekana, Ks. Proboszcza i Pana Wójta Jana Dziedzinę uczestników uroczystości w ścianę wybudowanego kościoła zostaje złożony.
Miłość Boga Ojca, Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Dar Jedności w Duchu Świętym niech zstąpi wraz z błogosławieństwem Boga Wszechmogącego na wszystkich, którzy w duchu wiary, nadziei i miłości, czci dla Najświętszej Maryi Panny w budowaniu tej świątyni mieli, mają i będą mieć swoją cząstkę. Amen.

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż
Dziekan dekanatu Łącko ks. Wiesław Majca
Ks. proboszcz Grzegorz Skorupa
Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina