Czego nie otworzysz kluczem, otworzysz cierpliwością.
przysłowie polskie

Mi 7, 14-15. 18-20 Ps 103 Łk 15, 1-3. 11-32