Podczas wizyty duszpasterskiej otrzymamy obrazek z modlitwą o beatyfikację ks. Jana Czuby – męczennika, misjonarza z Afryki.

Ksiądz Proboszcz, który w Seminarium w Tarnowie, wraz z Księdzem Józefem, rozeznawali powołanie do kapłaństwa, a ich kolegą kursowym był ks. Jan Czuba.

Pracę misyjną rozpoczął w 1989 roku na placówce misyjnej w Mindouli. Trzy lata później został mianowany proboszczem w Loulombo. Wiedział, że na misji jest niebezpiecznie, jednak chciał być w trudnych chwilach razem z miejscowymi ludźmi. Zginął 27 października 1998 r. zastrzelony przez rebeliantów, którzy napadli na jego plebanię w poszukiwaniu broni, rzekomo znajdującej się na terenie parafii.

„Zostaję na miejscu do końca” – napisał na dwa dni przed swoją śmiercią do swojego kolegi misjonarza. Pochowany został w Loulombo.