WYBORY NOWEJ RADY DUSZPSTERSKIEJ

                               2022

 

W związku z zakończeniem 5-letniej kadencji Rady Parafialnej w parafii Wola Piskulina – dnia 23. 10. 2022 – powinny odbyć się wybory do nowej Rady. Ponieważ Rada jest Komitetem budowy kościoła, w związku z tym dotychczasowa Rada otrzymuje mandat na następną 5-letnią kadencję.

 W skład Rady Gospodarczej wchodzą:  z wyboru

 Zagorzyn                 

1. Piwowar Zbigniew

 1. Czepielik Henryk
 2. Bulanda Alojzy
 3. Duda Franciszek

Wola Kosnowa

 1. Mąka Jan
 2. Dziedzina Józef
 3. Klag Władysław – Sołtys
 4. Dziedzina Jan – Wójt

Wola Piskulina       

 1. Cebula Bronisław
 2. Jawor Jan
 3. Bieniek Józef
 4. Kwit Roman

z urzędu                  

13. Ruciński Jan – Organista

 1. Myjak Roman – Kościelny
 2. Wysopal Karol – Sołtys
 3. Kwit Jacek – Szafarz
 4. Kurzeja Tadeusz – Sołtys

 

z nominacji

18. Krajewski Józef

 1. Janeczek Tomasz
 2. Iwona Miodunka Janeczek

 

Rada Duszpasterska

  W niedzielę 23.10.2022  zaproponowano skład nowej Rady Duszpasterskiej, która będzie pomocą dla Ks. Proboszcza w organizowaniu wydarzeń liturgicznych i duszpasterskich.

 W skład Rady wchodzą: 

 Zagorzyn                 

1. Turek Ryszard – szafarz – EDK,

 1. Wąchała Jadwiga – Dyrektor Szkoły
 2. Czepielik Patrycja – schola

 Wola Kosnowa                 

4. Rucińska Krystyna – nauczyciel

 1. Dziedzina Jolanta – wolontariat
 2. Bulanda Sławomir – katecheta DSM
 3. Ruciński Jan – ceremoniarz
 4. Wojnarowski Sebastian – ceremoniarz

 Wola Piskulina     

 9. Chlipała Agata

 Z urzędu                          

  10. Ruciński Jan – organista

 1. Myjak Roman – kościelny