Zaręczyny – i co dalej?

Prezentujemy propozycje do katechizacji przedślubnej dla osób, które nie wiedzą jak rozpocząć przygodę wspólnego wejście na drogę małżeńską (istota małżeństwa i sprawy formalne): Zaręczyny i co dalej? – Zapowiedź https://youtu.be/L82Lou-RTbg Zaręczyny i co dalej – czyli Q&A dla narzeczonych! – zapowiedź 2 https://youtu.be/0An6ZigVov8 ZARĘCZYNY I CO DALEJ? – Q&A DLA NARZECZONYCH |Jakie są tajemnice miłości?…

LSO Wola Piskulina

Alby w kolorze écru   Lektorki z Woli Piskulinej. GRZEGORZ BROŻEK /FOTO GOŚĆ Papież Franciszek zmienił zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, czyniąc instytucjonalnym to, co już miało miejsce w praktyce: dostęp świeckich kobiet do służby Słowa i ołtarza. Jak ta posługa wygląda obecnie w praktyce w diecezji tarnowskiej? W dekanacie to pierwszy taki przypadek – mówi Sebastian Wojnarowski, lektor…

DSM Wola Piskulina

Wola Piskulina. Niebieskie chusty z kwiatami   Dziewczęta z DSM w Woli Piskulinej z proboszczem ks. Grzegorzem Skorupą.ARCH. PARAFII WOLA PISKULINA Niedawno udało się reaktywować w parafii wspólnotę Dziewczęcej Służby Maryjnej. Obecnie jest w niej już 25 dziewcząt. Dziewczęca Służba Maryjna we wspólnocie parafialnej istniała już wcześniej, a opiekunką grupy była katechetka ze Szkoły Podstawowej…

Ks. Kloch o naszej parafii

https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2701364,Kosciol-w-mediach-cyfrowych-i-internecie-Nowe-doswiadczenie

Informacje dla narzeczonych

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA Z CZASIE PANDEMII KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA Jeżeli narzeczeni z powodu pandemii nie ukończyli katechizacji przedmałżeńskiej i pragną zawrzeć sakrament małżeństwa, to należy zastosować w tym przypadku zapisy obowiązującego prawa „W wyjątkowych wypadkach, gdy nie ma możliwości zrealizowania wszystkich stawianych narzeczonym wymagań w ramach przygotowania bliższego i bezpośredniego, dopuszcza się formę indywidualnego przygotowania, które…

Telepomoc psychologiczna

Szanowni Państwo! Mamy świadomość, jak bardzo dotykają wszystkich ograniczenia wprowadzone w naszym kraju w związku z zaistniałą sytuacją. Strach przed infekcją, izolacja, ograniczony kontakt z rodziną i przyjaciółmi, konieczność pracy i nauki w domu, niepewna sytuacja gospodarcza i ograniczony dostęp do praktyk religijnych może powodować potrzebę wsparcia, o które w obecnej sytuacji jest trudniej niż…

Parafialny Zespół Synodalny

Parafialny Zespół Synodalny:        Przewodniczący: Ks. Proboszcz Grzegorz Skorupa        Wiceprzewodniczący: Pan Ryszard Turek – szafarz        Sekretarz: Pan Andrzej Gołaszewski                            e-mail: golem@onet.eu Członkowie: Jadwiga Wąchała – wicedyrektor Szkoły Krystyna Rucińska – nauczyciel Sabina Groń – nauczyciel Jan Ruciński – szafarz i Organista Roman Myjak – szafarz i kościelny Jacek Kwit – szafarz Jan…

Rada Duszpasterska

WYBORY NOWEJ RADY DUSZPSTERSKIEJ W związku z zakończeniem 5-letniej kadencji Rady Duszpasterskiej w parafii Wola Piskulina – dnia 15. 10. 2017 – powinny odbyć się wybory do nowej Rady. Ponieważ Rada jest mocno zaangażowana w budowę kościoła,w związku z tym dotychczasowa Rada otrzymuje mandat na następną 5-letnią kadencję. W skład Rady wchodzą: z wyboru Zagorzyn                 …

Dane osobowe

„Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub umieszczone są na podstawie prawa”.