Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym w miarę możliwości w ciągu miesiąca po urodzeniu.

Zgłoszenie dziecka do chrztu dokonują rodzice osobiście w kancelarii parafialnej. Należy wtedy przedstawić:

  • akt urodzenia dziecka z USC;
  • akt ślubu kościelnego rodziców – jeżeli ślub zawierali w innej parafii;
  • w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od własnego proboszcza;
  • imiona i nazwiska rodziców chrzestnych wraz z adresem zamieszkania.

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

  • wierzący i praktykujący katolicy po ukończeniu 16 roku życia
  • bierzmowani
  • małżonkowie po zawarciu ślubu kościelnego
  • uczniowie szkół średnich – uczęszczający na religię

Rodzice Chrzestni, którzy mieszkają w innej parafii winni dostarczyć przed chrztem dziecka zaświadczenie ze swojej parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i nie posiadają przeszkód do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych.\

Ponadto, najważniejsze, na obrzęd chrztu trzeba przynieść dziecko, jak na poniższym zdjęciu 🙂