Informacje dla narzeczonych

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA Z CZASIE PANDEMII KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA Jeżeli narzeczeni z powodu pandemii nie ukończyli katechizacji przedmałżeńskiej i pragną zawrzeć sakrament małżeństwa, to należy zastosować w tym przypadku zapisy obowiązującego prawa „W wyjątkowych wypadkach, gdy nie ma możliwości zrealizowania wszystkich stawianych narzeczonym wymagań w ramach przygotowania bliższego i bezpośredniego, dopuszcza się formę indywidualnego przygotowania, które…

Telepomoc psychologiczna

Szanowni Państwo! Mamy świadomość, jak bardzo dotykają wszystkich ograniczenia wprowadzone w naszym kraju w związku z zaistniałą sytuacją. Strach przed infekcją, izolacja, ograniczony kontakt z rodziną i przyjaciółmi, konieczność pracy i nauki w domu, niepewna sytuacja gospodarcza i ograniczony dostęp do praktyk religijnych może powodować potrzebę wsparcia, o które w obecnej sytuacji jest trudniej niż…

Parafialny Zespół Synodalny

Parafialny Zespół Synodalny:        Przewodniczący: Ks. Proboszcz Grzegorz Skorupa        Wiceprzewodniczący: Pan Ryszard Turek – szafarz        Sekretarz: Pan Andrzej Gołaszewski                            e-mail: golem@onet.eu Członkowie: Jadwiga Wąchała – wicedyrektor Szkoły Krystyna Rucińska – nauczyciel Sabina Groń – nauczyciel Jan Ruciński – szafarz i Organista Roman Myjak – szafarz i kościelny Jacek Kwit – szafarz Jan…

Rada Duszpasterska

WYBORY NOWEJ RADY DUSZPSTERSKIEJ W związku z zakończeniem 5-letniej kadencji Rady Duszpasterskiej w parafii Wola Piskulina – dnia 15. 10. 2017 – powinny odbyć się wybory do nowej Rady. Ponieważ Rada jest mocno zaangażowana w budowę kościoła,w związku z tym dotychczasowa Rada otrzymuje mandat na następną 5-letnią kadencję. W skład Rady wchodzą: z wyboru Zagorzyn                 …

Dane osobowe

„Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub umieszczone są na podstawie prawa”.