5 czerwca w auli Collegium Novum odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zwołane z okazji odnowienia doktoratu prof. Stanisława Majewskiego. Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wyróżnił się w pracy dla najstarszej polskiej uczelni lub społeczeństwa. Wybitnego naukowca wyróżniono w szczególności za pionierskie osiągnięcia naukowe w zakresie gnatofizjologii stomatologicznej.

Link do artykułu: https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/3188